Potala, o.p.s.

Zastavte dolování v Tibetu!

Kanadské a Britské důlní společnosti se chystají využívat Tibetské přírodní zdroje. Je třeba udělat
vše pro zastavení této činnosti, protože to není z rozhodnutí tibeťanů. Více na http://www.stopminingtibet.org