Potala, o.p.s.

Blesková petice Amnesty International 28/09 – Čína – Věznění tibetského dokumentaristy

SOUHLASÍTE-LI s bleskovou peticí Amnesty International 28/09, připište údaje o sobě a zprávu ODEŠLETE na adresu e-akce@amnesty.cz . Vaše jméno, příjmení, adresa a profese budou spolu s údaji dalších signatářů uvedeny pod dopisem, který bude odeslán příslušným úřadům.

********************************************************************************

UZÁVĚRKA: Úterý 21. 7. 2009, 14:00 hod (dopis bude jednomu z činitelů odfaxován hned po zaplnění dvou podpisových archů; dalším bude odeslán po uzávěrce).

Jméno, příjmení, titul:

Adresa*:

Profese, organizace* (nejlépe v angličtině, není ale podmínkou):

(Pozn.*: Pokud jste tyto údaje uvedli při některé předcházející bleskové petici či při registraci a nedošlo k jejich změně, nemusíte je znovu uvádět. Své jméno a příjmení prosím uvádějte vždy).

********************************************************************************

INFORMACE O PŘÍPADU:

Čína: Nespravedlivý soudní proces / vězeň svědomí – Dhondup Wangchen, tibetský dokumentarista.

UA 189/09, 17. 7. 2009.

Tibetský dokumentarista Dhondup Wangchen čeká v Xiningu, hlavním městě západočínské provincie Qinghai, na zahájení soudního procesu pro „podněcování k separatismu“. Úřady přinutily jeho právní zástupce, aby ho přestali hájit, což vzbuzuje pochybnosti o nestrannosti soudního řízení. Dhondup Wangchen je vězněm svědomí, zadržovaným za nenásilné uplatňování práva na svobodu vyjadřování.

Dhondup Wangchen byl zadržen 26. března 2008. Přibližně po třech měsících vazby, když se nacházel v neoficiálním místě zadržování, se mu podařilo uniknout, byl však znovu zatčen a nyní je držen ve vazební věznici č. 1 ve městě Xining. V průběhu výslechů v roce 2008 byl mučen a vystaven špatnému zacházení. Trpí žloutenkou typu B, jejíž léčba mu není umožněna. Až do dubna 2009 neobdržela jeho rodina žádné oficiální vyrozumění o místě či důvodech jeho zadržování.

Začátkem roku 2009 mu rodina sjednala dva obhájce, avšak policie jejich schůzku s Dhondupem Wangchenem zakázala s odvoláním na to, že se v případu vyskytuje státní tajemství. Setkat se s ním mohli jen jedenkrát, a to v dubnu. Pekingští justiční činitelé jeho obhájcům sídlícím v Pekingu 13. července řekli, že se případem budou muset přestat zabývat, a to kvůli novému předpisu, který povoluje právníkům ujmout se jen těch případů, které jsou projednávány v provincii, kde obhájci sídlí.

Porušení zmíněného předpisu může být postihováno odnětím advokátské licence. Žádné takové omezení však v čínském zákonu o advokátech stanoveno není. Jen několik čínských advokátů se pouští do rizik spojených se zastupováním obětí porušování lidských práv. Šesti známým lidskoprávním advokátům byla nedávno odebrána licence, a nejméně 14 dalších očekává závěry, které vyplynou z ročního posouzení jejich licencí.

Před zatčením pracoval Dhondup Wangchen na dokumentu, ve kterém Tibeťané kritizovali čínské úřady.

INFORMACE O POZADÍ PŘÍPADU:

Dhondup Wangchen byl zadržen bezprostředně po široké vlně nepokojů, ke kterým došlo v roce 2008 v Tibetské autonomní oblasti a dalších regionech obývaných Tibeťany. Uvedl, že byl zprvu zadržen na základě podezření z „nezákonné novinářské práce“, což je provinění, které není v čínských zákonech o trestní odpovědnosti nebo správních postizích specifikováno. Poté byl zadržován pro podezření z „podněcování k podvracení státní moci“, ale orgány prokuratury vrátily případ kvůli nedostatečným důkazům policii k došetření.

Po prvním zadržení vyslýchala policie Dhondupa Wangchena po dobu několika týdnů. Tehdy byl bit včetně úderů do hlavy, často zbavován potravy a spánku a držen připoutaný k židli. V důsledku toho stále trpí bolestmi hlavy a občas i bolestí v rukou. Jeho rodinným příslušníkům nebylo ani jednou umožněno, aby ho navštívili.

Dokument „Nechat strach za sebou“ („Leaving Fear Behind“), který Dhondup Wangchen zpracoval, byl zahraničním novinářům poprvé promítnut v jednom pekingském hotelu jen dva dny před zahajovacím ceremoniálem olympiády v Pekingu (pozn. překladatele: více o filmu včetně ukázek naleznete na http://www.leavingfearbehind.com/ ; video je možné shlédnout též na http://www.youtube.com/watch?v=3LLnqltaIgw ). Dokument dává prostor rozhovorům s Tibeťany pochybujícími o slibech čínských představitelů, podle kterých se měl s rozběhem pekingské olympiády zvětšit prostor pro svobodu. Dotazovaní rovněž vyjadřují obdiv dalajlámovi a staví se velmi kriticky k čínským úřadům. Policie promítání filmu přerušila a ukončila.

Dle oficiálních statistik zadržely čínské úřady v souvislosti s nepokoji z roku 2008 celkem 4434 lidi. Zatímco byla většina z nich propuštěna, u více než 1000 osob zůstávají neznámá jména, současné právní postavení a místo, kde se nacházejí.

Přibližně 100 lidí bylo v souvislosti se zmiňovanými nepokoji odsouzeno. Ti, kteří byli uznáni vinnými, odešli od soudu s tresty v rozmezí od tří let vězení až po doživotí či tresty smrti. Řada právníků nabídla v dubnu 2008 dobrovolně právní služby Tibeťanům zadrženým v souvislosti s nepokoji. Úřady tyto právníky později varovaly, aby se těmito případy nezabývali, a umístila je pod policejní dohled. Pohrozily jim také pozastavením procesu obnovení osobních licencí pro výkon jejich činnosti, jakož i licencí advokátních kanceláří, ve kterých jsou zaměstnáni. Jestliže právníci u ročního přezkumu neuspějí, nemohou vykonávat advokátní praxi, a advokátní kanceláře nemohou pokračovat v činnosti.

Úřady vydaly obdobná varování po nepokojích, které v Ujgurské autonomní oblasti Xinjiang vypukly 5. července 2009 a zanechaly po sobě dosud více než 190 mrtvých, 1600 zraněných a 1000 zadržených.

INFORMACE O PŘÍPADU NA STRÁNKÁCH AMNESTY INTERNATIONAL V ANGLIČTINĚ ČTĚTE ZDE:

http://www.amnestyusa.org/actioncenter/actions/uaa18909.pdf?rss=actions

ZNĚNÍ DOPISU, KTERÝ BUDE ZASLÁN UVEDENÝM ÚŘADŮM:


1. Director of the Xizang Autonomous Regional, Bureau of Justice, Juzhang, Xizang Zizhiqu Sifaju, 10 Duodilu, Lasashi 850000, Xizang Zizhiqu, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA.

2. Minister of Justice of the People’s Republic of China, WU Aiying Buzhang, Sifabu, 10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyangqu, Beijingshi 100020, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA.

3. Prime Minister of the People’s Republic of China, WEN Jiabao Guojia Zongli, The State Council General Office, 2 Fuyoujie, Xichengqu, Beijingshi 100017, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA.

4. Mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně, Čínské lidové republiky v ČR, Huo Yuzhen, Pelléova 18, 160 00 Praha 6 – Bubeneč.


Dear Director, Dear Minister, Your Excellency, Dear Madam Ambassador,

We call on the authorities to release Dhondup Wangchen immediately and unconditionally, as he has been detained solely for his peaceful exercise of the right to freedom of expression.

We urge the authorities to guarantee that while he remains in custody, he is not tortured or otherwise ill-treated, and has access to family, legal assistance of his choosing and any medical care he may require.

Yours sincerely,


Vážený pane řediteli, Vážený pane ministře, Vaše excelence, Vážená paní velvyslankyně,

vyzýváme příslušné úřady, aby neprodleně a bezpodmínečně propustily Dhondupa Wangchena, jelikož je zadržován jen kvůli nenásilnému uplatňování práva na svobodu projevu.

Naléhavě úřady žádáme, aby zaručily, že po dobu zadržování ve vazbě nebude mučen či podroben jinému špatnému zacházení a že bude mít přístup k rodině, právnímu zastoupení dle svého výběru a jakékoliv potřebné lékařské péči.

S úctou,Akci připravil Jan Klement, místní skupina Amnesty International v Brně.

http://www.amnesty-brno.estranky.cz/


********************************************************************************

Ohlasy a dobré zprávy z našich akcí:

http://www.amnesty-brno.estranky.cz/stranka/dobre-zpravy-a-ohlasy-z-nasich-akci

********************************************************************************

Základní možnosti, jak se zapojit do světové sítě urgentních akcí na obranu lidských práv:

1. Bleskové petice (e-akce). Podpis petice přes e-mail je rychlý, jednoduchý a časově nenáročný způsob, jak urgentní akce podpořit. Registrace: http://www.amnesty-brno.estranky.cz/stranka/urgentni-e-akce

2. Klasická síť UA. Dopis doručený e-mailem spolu s informacemi o případu je třeba opatřit svými kontaktními údaji, vytisknout a odeslat. Oproti e-akcím je zde tedy zapotřebí většího osobního vkladu. Registrace: ua@amnesty.cz

3. Osobní iniciativa. Zájemce, u kterého se snoubí jazykové znalosti s dostatkem času, může na internetu sám sledovat urgentní akce a dle vlastního uvážení na ně reagovat. Aktuální seznam případů vyhledáte zde: http://www.amnesty.org/en/library