Potala, o.p.s.

Životopis Potaly

Potala začala svou činnost ve formě nadačního fondu v roce 1998.

Původním záměrem založení neziskové organizace bylo pomáhat Tibeťanům v exilu. Zaměřovali jsme se především na vzdělání, proto se jedním z prvních projektů stala podpora Tibetské dětské vesničky Suja/Bir nedaleko Dharamsaly, který trvá až dodnes. Právě tuto TDV jsme zvolili po konzultacích s ústředím TDV v Dharamsale, protože byla místem pobytu nových uprchlíků z Tibetu – spíše starších dětí a mládeže, kteří potřebovali získat základní jazykové a praktické vzdělání důležité pro jejich další život v exilu. Později se přidaly i další projekty pomoci přímo v Tibetu – jedním z prvních bylo navázání spolupráce s Projektem pro nevidomé v Tibetu.

Na podporu získávání finančních prostředků jsme pořádali např. Koncerty pro Tibet nebo oslavy tibetského Nového roku Losar. V té době začali Potale přispívat první soukromí dárci, bez nichž by nebylo možné zajistit dlouhodobou podporu těmto projektům. Kromě toho jsme pořádali osvětové přednášky, k nejnavštěvovanějším patřil Kurz o Tibetu. K největším prezentacím tibetské kultury patřilo spolupořadatelství (s o.s. Lungta) rozsáhlé výstavy o tibetské kultuře Tibet 2000 ve Starém královském paláci na Pražském hradě a několik vystoupení souboru Tibetského institutu múzických umění (TIPA) – nejvýznamějšího exilového uskupení uchovávajícího klasické i folklórní hudební tradice Tibetu. TIPA poprvé v ČR představila žánr tibetské opery ače lhamo.

Z důvodu omezených možností nadačního fondu jsme se v roce 2007 rozhodli založit občanské sdružení, které formou lépe vyhovovalo širšímu spektru našich činností. Členové sdružení měli osobní zkušenosti z terénních pobytů v zemích himálajského regionu a zájem aktivně se podílet na činnosti. Sdružení pokračovalo v rozvoji Himálajského centra Potala, ve kterém probíhaly např. kurzy tibetštiny, naučné a cestovatelské přednášky a besedy. V roce 2009 jsme připomněli 50 let od odchodu dalajlamy do exilu výstavou Tibet mysli na Novoměstské radnici v Praze 2. V roce 2011 jsme do ČR pozvali skupinu 13 bönistických mnichů, která představila náboženství a filozofii bönu a poprvé v ČR předvedla rituální tance mnichů v maskách – čham. Výstavou Free Tibet!? jsme v roce 2013 poukázali na stoleté výročí stvrzení nezávislosti Tibetu po rozpadu čínské říše (1911). Úspěšným projektem seznamování s tibetskou kulturou se stal pravidelný Festival tibetských filmů a filmů o Tibetu (FLIM) v Kině Aero.

Se změnou Občanského zákoníku přestala od 1.1.2014 existovat občanská sdružení, proto využila Potala možnosti transformace na obecně prospěšnou společnost. K jejímu zápisu došlo k 21.4.2015. I v této nové formě pokračujeme v našich projektech a usilujeme o zkvalitnění a rozšíření nabídky pro veřejnost – poznávejte s námi tradiční kultury Himálaje a Tibetu, čerpejte inspiraci z prastarých kořenů jedné z mnoha obdivuhodných lidských kultur.